Štíhlá logistika

Optimalizace a zlepšování procesů v řízení toku materiálu je klíčovým tématem, které ovlivňuje způsob fungování a efektivitu celého dodavatelského řetězce. Během minulých desetiletí bylo vyvinuto a implementováno mnoho různých metod a koncepcí s rozdílnými výsledky, je tedy potřeba zvolit ten správný dle individuálních potřeb.

Štíhlou logistiku vnímáme jako:

ucelený přístup s aplikací „lean prvků“ k vybudování efektivního materiálového toku od doda- vatele až po zákazníka, zabývající se třemi oblastmi s přidanou hodnotou pro klienta – čas, místo a forma dodání. Navíc rozhodně nepodceňujeme komplexní informační tok a reverzní tok materiálu (reklamace, obaly, odpady, atd.). Otvírá se tak nekonečná výzva vylepšovat toky materiálu a soustavy vazeb u našeho klienta tak, aby byl lepší než konkurence.

Náš primární cíl je:

prostřednictvím správně nastavených procesů nejen uspokojit, ale spíše potěšit zákazníky našich klientů a tím zajistit našemu klientovi konkurenční výhodu v současné době konjunktury a připravit jeho procesy na případnou recesi.

Společný projekt bude:

mít jasná pravidla spolupráce pro naše odborníky i zaměstnance na vaší straně. Společně najdeme kořenové příčiny současného stavu, navrhneme způsoby jejich budoucího nastavení a implementujeme je do vaší denní praxe. Pro měření efektivity a produktivity nastavíme vhodně zvolené KPI a naučíme vaše zaměstnance s nově nastavenými procesy a nebo podpůrným IT systémem efektivně pracovat. Po celou dobu spolupráce budeme formou pravidelných zpráv informovat o průběhu projektu, pro účely jeho strategického řízení.

Základní pravidla spolupráce vycházejí:

ze správného pochopení naší role v celém projektu, vzájemné otevřenosti při komunikaci, transparentním sdílení dat a poznatků z interního i externího prostředí, tedy oboustranné důvěře jak na strategické řídící rovině, tak zejména na úrovni jednotlivých výkonných členů projektového týmu. Pomůžeme vám efektivněji řídit skladové procesy a tak vám umožníme lépe obsluhovat vaše zákazníky.

Pokud má vaše společnost:
 • Vlastní sklady surovin a vstupů do výroby / prodeje.
 • Sklad hotových výrobků, který si vlastní sklad hotových výrobků,
  který si obsluhujete sami nebo externím dodavatelem.
 • Výrobní sklady a mezisklady mezi výrobními operacemi.
 • Zboží v kanban skladech nebo skladových zónách promontáže a kooperace.
 • Sklady u dodavatelů (kooperace).
Nebo jste v situaci:
 • Před rozhodnutím o rozšíření výrobní/skladové kapacity (regály,
  technika, lidé, ICT).
 • Zvažujete outsourcing skladového hospodářství a věnování
  se více vašemu core businessu.
 • Rostoucích požadavků na využívání technologií (Průmysl 4.0)
  nejen ve skladování, ale v celém toku materiálu společností.

Skrytý potenciál

Při dynamickém růstu společností v posledních 3 – 5 letech, většinou nezbyl čas na optimalizaci a efektivní řízení obslužných činností jako je doprava, skladování, distribuce, atd.

Nově aplikované technologie v rámci Průmyslu 4.0 jsou již k dispozici, ale zatím bez významnějšího nasazení v každodenní praxi.

Na základě dlouhodobých výsledků dosahujeme u nákladových projektů dvojciferné úspory (19%). V případě nových investic vyvolaných projektem jsou tyto investice adekvátně započítány proti výsledným úsporám.

Potřebujete pracovníky?

V rámci logistického projektu vám je zajistíme formou smlouvy o dílo"

Dohled nad projektem

Rádi vám zajistíme kvalifikovaného „supervizora" projektu, který nad projektem povede dohled.

Mzdová a personální agenda

Zajistíme vám i kompletní účetní „outsourcing" mzdové a personální agendy, případně kompletní vedení účetnictví.